pompa ciepła jak to działą

Pompa ciepła wykorzystuje energię z powietrza, wody lub gruntu. Wybór konkretnego urządzenia powinien być podyktowany przede wszystkim indywidualnymi potrzebami użytkownika. Dodatkowo warto wziąć pod uwagę również charakterystykę budynku, w którym chcemy je zainstalować. Szeroka oferta pomp ciepła pozwala na jak najlepsze dopasowanie do rzeczywistych potrzeb użytkownika. Pompa ciepła – jak to działa?

Co to jest pompa ciepła?

Pompa ciepła jest ekologicznym, niskotemperaturowym urządzeniem grzewczym, którego zasada działania opiera się na zjawiskach i przemianach fizycznych. Urządzenie zamienia energię nagromadzoną w powietrzu, wodzie lub glebie na ciepło. Co istotne energia zgromadzona w tych trzech zasobach naturalnych jest dla nas stale dostępna, warto więc korzystać z niej dzięki zastosowaniu odpowiednich urządzeń. Na rynku spotyka się pompy ciepła powietrze – woda, solanka – woda oraz woda – woda.  Wykorzystuje się je do ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej i chłodzenia budynków.

Powietrzna pompa ciepła – jak to działa?

Pompa ciepła powietrze – woda może być wykorzystywana przez cały rok. Zimą do ogrzewania pomieszczeń, a latem do ich chłodzenia. Dodatkowymi zaletami tego urządzenia jest kompaktowy charakter, co znacząco ułatwia montaż urządzenia oraz niski poziom hałasu.

Jeśli zdecydujemy się na zasilanie pompy ciepła energią ze słońca zyskujemy duet idealny. To nie tylko rozwiązanie, które przez wiele lat może przynosić nam nawet kilka tysięcy złoty oszczędności rocznie, ale przede wszystkim sposób na zyskanie niezależności energetycznej.

Ogrzane słońcem powietrze jest dostępne wszędzie. Zimą, gdy zapotrzebowanie na ciepło jest największe powietrze jest najchłodniejszym źródłem ciepła. Dzięki temu pompa ciepła powietrze – woda może nadal pobierać ilość energii wystarczającą do działania w trybie ogrzewania przy temperaturze powietrza zewnętrznego wynoszącej -20°C. Szczególną zaletą jest prosta instalacja pompy ciepła powietrze – woda, ponieważ nie wymaga robót ziemnych i odwiertów, jak ma to miejsce w przypadku pomp ciepła woda – woda i solanka – woda.

Co istotne, możesz użyć pompy ciepła powietrze-woda nawet w temperaturach znacznie poniżej zera przy zachowaniu wydajności. Ponadto ze względu na wysokie temperatury zasilania i niską temperaturę zewnętrzną, te pompy ciepła mogą być również wykorzystywane do modernizacji.

Zasada działania

Dzięki urządzeniu jakim jest pompa ciepła, energia ze środowiska może zostać zamieniona na ciepło dla domu. W tym celu ciepło zawarte w wodzie, glebie lub powietrzu jest dostarczane jest do czynnika chłodniczego za pomocą wymiennika ciepła. Czynnik chłodniczy odbiera tę energię za pomocą sprężarki o wyższym poziomie temperatury, dzięki czemu pobrana energia może być wykorzystana do ogrzewania lub produkcji ciepłej wody za pośrednictwem innego wymiennika ciepła.

Tryby pracy pompy ciepła

Monowalentny

W tym przypadku pompa ciepła jest jedynym źródłem ciepła w budynku. Ten tryb pracy jest odpowiedni dla wszystkich niskotemperaturowych systemów grzewczych o maksymalnej temperaturze zasilania 55°C.

Monoenergetyczny

W tym trybie pracy pompa ciepła jest wspomagana przez dodatkową grzałkę elektryczną. Jest to szczególnie ważne w przypadku pomp ciepła powietrze – woda, które zapewniają wystarczającą moc grzewczą przy niższych temperaturach zewnętrznych. Podczas najdłuższych okresów pracy w zakresie temperatur do ok. -7°C powietrzne pompy ciepła pracują jako jedyny generator ciepła. Z punktu widzenia inwestycji i wydajności, może być wskazane użycie dodatkowego ogrzewania w ciągu kilku godzin poniżej tej temperatury.

Biwalentny alternatywny

Pompa ciepła dostarcza całkowite ciepło grzewcze do określonej ustawionej temperatury zewnętrznej (np. 0°C). Gdy temperatura spadnie poniżej tej wartości, pompa ciepła wyłączy się, a ogrzewanie zostanie zapewnione przez drugie źródło ciepła. 

Biwalentny równoległy

Ciepło jest wytwarzane przez samą pompę ciepła do określonej temperatury zewnętrznej. Przy niższych temperaturach włącza się również drugie źródło ciepła. Jeżeli temperatura zewnętrzna spadnie poniżej drugiej wartości granicznej, pompa ciepła zostanie wyłączona, a drugie źródło ciepła zapewni pełne źródło ciepła. W przeciwieństwie do biwalentnej pracy alternatywnej udział pompy ciepła w rocznej produkcji jest znacznie wyższy.

Chcesz wiedzieć czy pompa ciepła to rozwiązanie dla Ciebie? Skontaktuj się z naszym Ekspertem, zaproponujemy rozwiązanie dostosowane do Twoich potrzeb.

Skontaktuj się z nami!